Racekendetegn dværge

Racekendetegn for Dværg Silkehøns og Siamesiske Dværg Silkehøns – ifølge Skandinavisk Fjerkræstandard:
(OBS! Siamesiske Dværg Silkehøns er en selvstændig race og ikke en farvevarietet af dværg silkehøns)

Kardinalpunkter
1. Fjerstruktur.
2. Blåt skind – bortset fra de siamesiske dværg silkehøns, som skal have gult skind.
3. Fem tæer.

Vægt
Hane: max 600 gram
Høne: max 500 gram

Ringstørrelse
Hane og høne: 
12 mm (I)

Æg
Mindstevægt: 28 gram
Idealvægt: 31 gram
Skalfarve: lys brunlig –  de siamesiske dværg silkehøns lægger hvide til cremefarvede æg

Kendetegn for racen
HANE:
Kroppen skal have form som en terning, være godt afrundet og kraftig.
Halsen skal være kort og fyldig befjeret.
Ryggen skal være kort og bred og med en let stigning mod sadel, der er rigeligt fjerbeklædt.
Skuldrene skal være brede og lidt fremtrædende.
Vingerne skal være korte og brede og ret løst båret, dog uden de hænger.
Sadel skal være bred og med et fyldigt og dunrigt behæng.
Halen skal være kort og fyldig med ret svagt udviklede styre- og seglfjer.
Brystet skal være ret dybt båret, fyldigt og godt afrundet.
Hovedet skal være forholdsvis lille og rundt og med bagudrettet fjertop.
Ansigtet skal være sortblåt, glat og uden fjer eller hår. Hos  de siamesiske dværg silkehøns dog rød ansigtshud.
Hagelapper skal være afrundede og ikke for store. Farven skal være blårød. Hos siamesiske dværg silkehøns dog rød. Hos skæggede dyr skal de næsten ikke være udviklet og skal være gemt i skægget.
Næbbet skal være middellangt og blåligt til sort. Hos de siamesiske dværg silkehøns skal det dog være gult.
Øjnene skal være store og sortbrune. Hos  de siamesiske dværg silkehøns skal øjne være orange til røde.
Toppen skal være middelstor og have bagudrettede fjer med lidt længere fjer bagest.
Kammen skal være morbærkam uden spids (kaldes også valnøddekam) med tydelig tværkløft i første tredjedel af kammen.
Øreskiverne skal være små og blå. Hos  de siamesiske dværg silkehøns dog røde.
Lårene skal være korte og med rigelig befjering.
Løbene skal være korte og mørkeblå med kort (let) befjering på yderside. De siamesiske dværg silkehøns har gule løb.
Tæerne skal der være fem af, og 5.-tåen skal være tydeligt adskilt fra og lidt længere end bagtåen. Tåneglen på 5.-tåen skal være bøjet opad.  Ydertåen skal have kort (let) befjering. Mørkeblå tæer. De siamesiske dværg silkehøns skal have gule tæer.
Fjerstrukturen skal være således, at hver fjer er med dun og bløde usammenhængende fjerstråler, så fjeren nærmest virker håragtig. Fjerribben skal være usammenhængende. Fjerdragten skal være meget fyldig og let. De store fjer (i halen og på vingerne) skal være riset i fjerfanen med meget usammenhængende fjerfaner.
Huden skal være sortblå på hele kroppen. Hos  de siamesiske dværg silkehøns er huden gul.

HØNE:
Bortset fra den naturlige forskel, som skiller kønnene, skal hønerne i det væsentlige være som hanerne.
Befjeringen skal være kortere og mere dunrig end hos hanerne, så hønerne virker mere runde i formen end hanerne.
Toppen skal være mere rund, fyldig og fast end hos hanerne, men må ikke være så stor, at hønen ikke har frit udsyn.
Kammen skal være betydeligt mindre end hos hane. Den skal være jævnt formet og med antydet tværkløft i første tredjedel af kammen. Alle øvrige hoveddele skal ligeledes være mindre end hos haner. Hos skæggede dyr er øreskiver og hagelapper svagt udviklet og skjult af skægget.

A-fejl (betyder, at dyret bedømmes til 0 point ved udstillinger)
Smal eller langstrakt kropsform.
Fladt bryst.
Skånende ryg og hale.
For hård og ikke silkeagtig befjering.
For dårligt udviklede styrefjer.
Drejede svingfjer.
Manglende fjerfane ved vinge- og halefjer.
Ikke adskilte bagtæer.
Kraftig fodbefjering.
Hasevinger.
Mangende løbsbefjering.
Anden farve af hoveddele og hud.
Manglende kløft i kam ved såvel hane som høne.
Hvide, røde eller sortblå øreskiver. Hos  de siamesiske dværg silkehøns SKAL øreskiver være røde (postkasserød som hoveddele), og A-fejl er hvide (emalje) eller sortblå øreskiver.
For lys øjenfarve.
Ved skæggede dyr: for svagt udviklet skæg og synlige hagelapper.
For  de siamesiske dværg silkehøns desuden: Gul til cremet eller gråligt anstrøg, sort rib samt hel eller delvis misfarvede fjer eller fjerdele.

Fejl (der trækkes i point ved udstillinger)
Mindre fejl i forhold til ovenstående.
For stor top og for meget skæg, der hindrer dyrets udsyn straffes efter forekomsten.
For  de siamesiske dværg silkehøns desuden: Enkelte mindre, næppe synlige afvigelser i fjerfarven, enkelte sorte nister i svingfjer og svagt gulligt anstrøg.