Kløften i kammen

hos silkehøns

4. februar 2013:
En af de ting, som kendetegner silkehøns – hvad enten det er store eller dværge – er valnøddekammen (morbærkammen) med den tydelige tværkløft i første tredjedel af kammen.

Det er tankevækkende, at manglende kløft i kammen, som jo ifølge Skandinavisk Fjerkræstandard er en A-fejl og derfor skulle udløse et rundt 0, i virkeligheden slet ikke udløser et 0, hvilket i nogen grad kan undre, eftersom det efterhånden er mange år siden, kravet til kløften blev skrevet ind i standarden.

I Silkebladet nr. 66 dateret 1. februar 2012 skriver daværende formand Johnny Kaltoft Hansen i Formandens Beretning blandt andet følgende:

Vi har i år også haft silkehønsene med på dommerkursus. Det var først og fremmest for at delagtiggøre dommerne i den nye standard på de sølvvildfarvede og den lidt ændrede standard på de vildfarvede. Men vi lagde også selv op til, at dommerne skulle kende lidt til standarden på øreskiver, tæer og fjerstruktur.

Derudover bad dommerne om vores mening angående kløften i kammen, da det egentlig er en A-fejl, hvis den mangler.

Vi fra bestyrelsen udmeldte, at vi mener, en manglende kløft på nuværende tidspunkt skal give et fratræk på 1-2 point, da det nu er 7 år siden, den nye standard kom, og hvis vi bliver ved med at se igennem fingre med, at den ikke er der, sker der ikke noget.

Det er et helt år siden, dette stod at læse i Silkebladet. Og dengang var det altså syv år siden, det blev indført i standarden, at manglende kløft i kam er en A-fejl.

Jeg ville meget gerne have svar på, hvornår det vil blive indført, at A-fejl betragtes som A-fejl?

For jeg kan jo godt se, jeg har været noget hård i min bedømmelse af mine haner i tidens løb. Haner som er endt med at møde øksen, fordi de ingen kløft havde. Og jeg er som så mange andre jo klar over, at kamfejl er ekstremt arveligt. Og det er så meget imod mit livssyn at aflive sunde, livskraftige dyr, som er racetypiske. Og åbenbart er haner uden kløft i kammen stadigvæk racetypiske?

Skulle jeg så have accepteret og arbejdet videre med dyrene uden tværkløft? Tja, det er der noget som tyder på.

På nuværende tidspunkt har jeg kun to haner af de guldvildfarvede, to haner af de sorte og fem haner af de siamesiske dværgsilkehøns.  Både de to guldvildfarvede og de to sorte har hver især fin kløft i kammen.

Det er straks lidt sværere med siameserne, hvor to af hanerne har tydelig kløft, en har antydning af kløft, hvorimod de to sidste ingen kløft har overhovedet.

Disse to ville jeg under normale omstændigheder for længst have fjernet fra min gruppe af dyr, men dels er der ikke så forfærdeligt mange siamesiske silkehøns i landet, dels har jeg jo erfaret, at manglende kløft ikke straffes så hårdt. Derfor får de indtil videre lov at forblive her – ikke mindst fordi hønerne har fin antydning af kløft i kammen og derfor formentlig sammen med disse haner kan give afkom med korrekt kløft – håber jeg i hvert fald.

På den del af pointkortet, som omhandler Hoved, ansigt, kam, øjne, næb, øreskiver og hagelapper, kan maksimalt tildeles 15 point. Og et fradrag af 1-2 point vil altså ikke diskvalificere hanen, med mindre han i de øvrige point på kortet har haft et fradrag på rigtig mange point – eller har fået et 0 på et andet punkt.

Hvornår skal vi begynde at vurdere dyrene ud fra standarden?

Eller skal standarden laves om igen, således at kamfejl alligevel ikke er A-fejl? Eller vil den mon på et tidspunkt blive ændret tilbage til et krav om ingen kløft?

Kløft i kam er et meget stærkt gen, som slår igennem næsten med det samme. Dengang kravet var, at haner ikke måtte have kløft i kam, arbejdede avlerne i årevis på at avle kløften væk. Nu er det omvendt. Risikerer vi så, at det ændres igen på et tidspunkt, så kravet atter bliver kam uden kløft? Det er et godt spørgsmål. Og for at jeg kan være på den sikre side, har jeg besluttet, at i år må jeg hellere beholde dyret, hvis der af en eller anden grund skulle komme en hane uden kløft i kammen. Det stærke gen for kløft betyder, at det i så fald vil tage årevis at avle kløften væk. Hvad jeg så skal gøre med eventuelle dyr uden  kløft, står lige nu hen i det uvisse. Men jeg må hellere forberede mig, så jeg har dyr uden kløft, hvis det en gang ud i fremtiden atter skulle blive krav, at der ikke er antydning af kløft i kammen.