Genetik

Genetik hos Silkehøns, Dværg Silkehøns og Siamesiske Dværg Silkehøns – kursus 29. februar 2020 – følg linket

 

______________________

Jeg er blevet meget fascineret af og optaget af genetik, efter jeg har fået høns. Medens jeg tidligere fandt emnet utroligt tørt og tæt på at være kedeligt, er det nu noget af det, jeg synes, er allermest spændende ved fjerkræavl.

Kønskromosomerne hos fjerkræ og fugle kaldes ikke XX og XY som hos mennesker. Fjerkræ-kønskromosomer kaldes ZZ og ZW. 

Han-fjerkræ har to ens, ZZ.
Hun-fjerkræ har to forskellige, ZW (også somme tider beskrevet Zw).

Visse farver hos fjerkræ er dominante, visse er recessive (vigende), visse er kønsbundne, og enkelte er både recessive og kønsbundne (f.eks. chokoladefarven hos høns).

På denne engelsksprogede side (følg linket) er genetikken godt forklaret – blandt andet hvordan de forskellige farver, tegningsformer, fjerstrukturer og kamformer arves.