Ringfarver

De faste fodringe fra DFfR, som avlere af racefjerkræ påsætter deres dyr, fortæller blandt andet om dyrets alder. Ønsker man at udstille, skal dyrene vaccineres, og for at blive vaccineres, skal de bære de faste fodringe fra DFfR.  Der er seks farver, der går igen:

2001 / grøn
2002 / grå
2003 / hvid
2004 / sort
2005 / gul
2006 / blå

2007 / grøn
2008 / grå 
2009 / hvid
2010 / sort 
2011 / gul
2012 / blå 

2013 / grøn
2014 / grå
2015 / hvid 
2016 / sort 
2017 / gul
2018 / blå

2019 / grøn
… og så fremdeles